Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Raspored polaganja pismenog ispita za Javni oglas 16. za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspored polaganja pismenog ispita za Javni oglas 16. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće pozicije:

  1. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Centru za fizikalnu rehabilitaciju  – 3 (tri) izvršioca;
  2. Specijalista pedijatar u Dispanzeru za predškolsku djecu – 3 (tri) izvršioca;
  3. Specijalista neuropsihijatar/specijalista neurolog u Neurološkoj ordinaciji – Neurološka služba OJ SKD – 1 (jedan) izvršilac;
  4. Psiholog/diplomirani psiholog u Centru za mentalno zdravlje – 1 (jedan)  izvršilac;
  5. Specijalista radiolog u Odjelu za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku – Služba za radiološku dijagnostiku, dijagnostiku i liječenje plućnih oboljenja – 2 (dva)  izvršioca;
  6. Specijalista porodične/obiteljske medicine u Službi porodične/obiteljske medicine – 2 (dva) izvršioca;
  7. Specijalista oftalmolog/specijalista oftalmologije i optometrije u Oftalmološkoj ordinaciji – Oftalmološka služba OJ SKD – 2 (dva) izvršioca;
  8. Specijalista internista u Opštoj internističkoj ordinaciji – Internistička služba OJ SKD – 2 (dva) izvršioca
Raspored-polaganja-pismenog-ispita-JO16