Reklamiranje snažno utiče na odabir hrane kod male djece

Cilj studije stručnjaka sa medicinskog fakulteta Stanford University School of Medicine u Kaliforniji, SAD, i fakulteta za javno zdravstvo Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Maryland, SAD, bio je da prouče uticaj kumulativnog, svakodnevnog marketinga i izloženosti određenim “brendovima” kod male djece putem testiranja uticaja snažnog reklamiranja poznatih imena na njihovu ocjenu ukusa.

U studiji je učestvovalo 63 predškolske djece kojima je ponuđeno da probaju 5 parova identične hrane i pića, od kojih su neki bili označeni kao proizvod McDonald’s-a, a drugi nisu imali nikakvu oznaku, te je od djece zatraženo da ocijene koji su im parovi hrane i pića bili ukusniji.
Rezultati studije pokazali su da su djeci hrana i piće bili ukusniji ako su mislili da su iz McDonald’s-a. Naknadnom analizom utvrđeno je da je ovaj uticaj bio još izraženiji kod djece koja su imala više televizora u kući i kod djece koja su češće objedovala u McDonald’s-u.

Iz studije se može zaključiti da reklamiranje “imena” hrane i pića utiče na percepciju ukusa čak i kod male djece. Ovi rezultati su u skladu sa preporukama da se reguliše reklamiranje hrane kada su u pitanju djeca, ali i potvrđuju da se reklamiranje određenog “imena” može iskoristiti kao pozitivna strategija da se utiče na izbor hrane kod djece i da se poboljšaju njihove prehrambene navike.

Izvor: Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, avgust 2007., 161:792-797, http://archpedi.ama-assn.org