Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Reklamiranje snažno utiče na odabir hrane kod male djece

Cilj studije stručnjaka sa medicinskog fakulteta Stanford University School of Medicine u Kaliforniji, SAD, i fakulteta za javno zdravstvo Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Maryland, SAD, bio je da prouče uticaj kumulativnog, svakodnevnog marketinga i izloženosti određenim “brendovima” kod male djece putem testiranja uticaja snažnog reklamiranja poznatih imena na njihovu ocjenu ukusa.

U studiji je učestvovalo 63 predškolske djece kojima je ponuđeno da probaju 5 parova identične hrane i pića, od kojih su neki bili označeni kao proizvod McDonald’s-a, a drugi nisu imali nikakvu oznaku, te je od djece zatraženo da ocijene koji su im parovi hrane i pića bili ukusniji.
Rezultati studije pokazali su da su djeci hrana i piće bili ukusniji ako su mislili da su iz McDonald’s-a. Naknadnom analizom utvrđeno je da je ovaj uticaj bio još izraženiji kod djece koja su imala više televizora u kući i kod djece koja su češće objedovala u McDonald’s-u.

Iz studije se može zaključiti da reklamiranje “imena” hrane i pića utiče na percepciju ukusa čak i kod male djece. Ovi rezultati su u skladu sa preporukama da se reguliše reklamiranje hrane kada su u pitanju djeca, ali i potvrđuju da se reklamiranje određenog “imena” može iskoristiti kao pozitivna strategija da se utiče na izbor hrane kod djece i da se poboljšaju njihove prehrambene navike.

Izvor: Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, avgust 2007., 161:792-797, http://archpedi.ama-assn.org