Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Saopštenje za javnost – O nedostatku lijeka Clexan u JUDZKS

Na temelju učestalih upita koji se odnose na nedostatak lijeka Clexan na pojedinim lokalitetima koji su u sastavu  JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo menadžment Ustanove javnosti se obraća sa slijedećim saopštenjem:

“26.04.2023. godine Zavod zdravstvenog osiguranja KS zaprimio je iz JU Dom zdravlja KS, po već ustaljenoj proceduri Zahtjev za saglasnost nabavke ampularnih lijekova u okviru kojeg se nalazi i Clexan. Zahtjev je odobren od strane ZZO KS 13.05.2023. godine, tj. 13 dana nakon primitka (26.04.2023). Nakon ovog perioda apotekama koje su  pod Ugovorom  od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS potrebna su bila još dva dana do početka distribucije prema JU Dom zdravlja KS, što je ukupno 15 dana zakašnjenja.

Uz ovu činjenicu neophodno je naglasiti da je Zavod zdravstvenog osiguranja KS za mjesec maj korigovao, odnosno reducirao količinu Clexana u odnosu na traženu od JU Dom zdravlja KS, a koja je iskazana u navedenom Zahtjevu.

Obje činjenice uzrokavale su određene probleme u distribuciji i primjeni Clexana na terenu.  

Slijedom navedenog menadžment JU Dom zdravlja KS inicirat će sastanak sa Ministarstvom zdravstva KS i Zavodom za zaštitu žena i materinstva KS, a sve u interesu skraćivanja puta pacijenta, koji se konkretno odnosi na trudnice u Kantonu Sarajevo.

Nadalje, naš cilj je da u narednom periodu uz podršku Ministarstva zdravstva KS i u saradnji sa Zavodom za zaštitu žena i materinstva KS izbjegnemo nepotrebno usložnjavanje i otežavanje čitavog procesa, te olakšamo i ubrzamo primjenu prava osiguranika na usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na način da se Clexan koji se generiše i propisuje i u ambulantama Zavoda za zaštitu žena i materinstva KS distribuira na tom istom mjestu”.

Menadžment JU Dom zdravlja KS