Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Saopštenje za javnost

Na prvoj redovnoj sjednici v.d Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, održanoj 11.03.2024. godine uz saglasnost Ministarstva zdravstva KS i ministra Enisa Hasanovića zvanično za vršioca dužnosti generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, izabran je mr.sc.dr. Milan Mioković, specijalista porodične medicine. Mandat imenovanog će trajati najduže do šest mjeseci počevši od 16.03.2024. godine ili do izbora i imenovanja Generalnog direktora Ustanove putem javnog oglasa.

Upravni odbor je utvrdio da mr.med.sci.prim.dr. Milan Mioković, specijalista porodične/obiteljske medicine posjeduje sve potrebne stručne, organizacione i moralne kvalitete za obavljanje navedene funkcije, da je dugogodišnji radnik Ustanove. Imenovani je specijalista porodične medicine, magistar medicinskih nauka sa značajnim brojem naučnih radova objavljenih u relevantnim naučnim publikacijama te ima završenu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta, napredni nivo SHCE-3 za top menadžment iz čega proizilazi da imenovani ispunjava uvjete propisane Statutom JU Dom zdravlja KS.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću