Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Saopštenje za  medije

Na trećoj vanrednoj sjednici v.d Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo,  održanoj 07.03.2024. godine razmatran je i jednoglasno usvojen  prijedlog kandidata za vršioca dužnosti generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, mr.sc.dr. Milan Mioković, specijalista porodične medicine. Na prijedlog Upravnog odbora, mandat imenovanog bi trajao najduže šest mjeseci počevši od 16.03.2024. godine ili do izbora i imenovanja Generalnog direktora Ustanove putem javnog oglasa.

Dr. Mioković je rođen u Sarajevu 17.07.1964. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1990.godine.

Godine 1992. zasniva radni odnos u Domu zdravlja “Omer Maslić” Sarajevo. Tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini(1993 -1996. godina) radio je kao ljekar u Armiji Bosne i Hercegovine. Specijalizaciju iz porodične/obiteljske medicine dobija u septembru 1999. godine, istu završava u predviđenom roku u septembru 2002.godine.

Za potpredsjednika Ljekarske komore Kantona Sarajevo izabran je 2014.godine.

Od 18.08.2011. godine obavljao je funkciju generalnog direktora JUDZKS i ostao na toj funkciji do 17.04.2013. godine. Magistarski rad je uspješno odbranio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te stekao zvanje magistar medicinskih nauka.

Edukaciju iz menadžmenta, napredni nivo SHCE-3 za top menadžment je završio 2018. godine.

Nakon što je prijedlog kandidata za vršioca dužnosti generalnog direktora jednoglasno usvojen, isti se dostavlja Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo na saglasnost ministra Enisa Hasanovića.