Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE: Aktivnosti usmjerene na sistemsko rješavanje angažmana defektologa – somatopeda u sistemu JUDZKS

Ovih dana svjedočimo javnim istupima pojedinaca koji iznošenjem insinuacija putem medija i društvenih mreža pokušavaju narušiti ugled i dignitet JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo time želeći dovesti u zabludu stanovništvo i korisnike naših usluga, predstavljajući menadžment i  Ustanovu ignorantnim na populaciju djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica. Vršenjem javnog pritiska sa ciljem rješavanja sopstvenog statusa tj. zapošljavanja u Ustanovu mimo zakonske procedure, ovim putem naglašavamo da ne podliježemo populizmu pojedinaca i da je naš cilj sveobuhvatno, trajno rješavanje navedenog pitanja te da ćemo djelovati isključivo u okviru zakona.

JU Dom zdravlja KS konstantno sa institucijama KS, posebno sa Ministarstvom zdravstva nastoji iznaći način da se pitanje rada defektologa – somatopeda uredi sistemskim rješenjem koje će dati rezultat i zadovoljiti sve potrebe osjetljive populacije djece za ovim vidom usluge. Kao rezultat naših aktivnosti je i regulisanje prijema dovoljnog broja logopeda koji je realizovan prethodnom periodu isključivo radom i aktivnostima Ustanove. Navedenim aktivnostima JU Dom zdravlja KS je rješila dugogodišnji problem roditelja djece u Kantonu Sarajevo kojima je svih prethodnih godina ova usluga bila nedostupna dugoročno, te su bili primorani plaćati privatne tretmane iako su uredno osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Dugoročnim aktivnostima smo izdejstvovali formiranje Centra za rani rast i razvoj u sastavu Dispanzera za predškolsku djecu čime je po prvi put uspostavljena kvalitetna kadrovska i pravna osnova za aktivnosti koje će biti usmjerene na pružanie sveobuhvatnih usluga djeci kao najosjetljivijoj populaciji. Interresorni tim u čijem su sastavu predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Ministrastva zdravstva KS, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS  i UNICEF – a u BiH su kreatori projekta. Planirano je da kroz svoje djelovanje Centar za rani rast i razvoj uključuje što više zdravstvenih profesionalaca te sa uspostavom i radom Centra ćemo dobiti još jasniji uvid u potrebni kadar, prostor i opremu za pružanje usluga te će isto biti predmet stalnih analiza i popunjavanja kadrovskih kapaciteta na optimalan način kako bi se uspostavio najviši standard zdravstvene zaštite, pa i u domenu  različitih oblasti logopedije i defektologije.

JU Dom zdravlja KS u svom radu izuzetno odgovorno i sa velikom pažnjom pristupa problemima u zdravstvenom sistemu sa kojima se susreću djeca i njihovi roditelji te imamo posebnu osjetljivost na rješavanje potencijalnih problema istih.

     MENADŽMENT JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO