Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Simpozij “Pneumokokna bolest i imunizacija protiv pneumokokne bolesti”

U organizaciji Odjeljenja za nauku, nastavu i poboljšanja kvaliteta JU Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnosti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo održan je  Simpozij “Pneumokokna bolest i imunizacija protiv pneumokokne bolesti” 6. decembra 2023. Godine u JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.

U svom pozdravnom govoru dobrodošlicu svim sudionicima i gostima prigodnim riječima uputili su  Ministar zdravstva KS  mr. sci. dr med. Enis Hasanović, generalni direktor Doma zdravlja KS doc.dr.sc Abel Baltić, direktor Opće bolnice prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, te u ime Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH prof. dr. sc. Aida Ramić Čatak.

Simpozij je okupio vrhunske predavače:

  • prof. dr. Aida Ramić Zavod za javno zdravstvo FBiH „Komunikacija u promociji imunizacije protiv pneumokokne bolesti i uloga javnog zdravstva“
  • prof. dr. Rusmir Baljić Klinički centar Univerziteta u Sarajevu „Pneumokokna bolest – izazov u kliničkoj praksi“
  • dr. Jasmina Šlaku, dr. Aida Ribić JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” „Pneumokokna pneumonija u djeteta – prikaz slučaja“
  • doc. dr. sci. Jasmina Krehić JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš“ „Terapijske opcije u liječenju pneumokokne bolesti“
  • prim. dr. sc. Aida Pitić JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” „Uticaj vakcinacije na smanjenje rezistencije S. pneumoniae na antibiotike“
  • prof. dr. Lutvo Sporišević JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo „Pneumokokna bolest i imunizacija protiv pneumokokne bolesti u dječijoj dobi“
  • dr. Anes Jogunčić Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo „Pregled pneumokoknih vakcina/cjepiva i vakcinacija/cijepljenje odraslih osoba protiv pneumokokne bolesti“.

Kroz predavanja i diskusiju analizirali temeljne karakteristike bolesti. Streptococcus pneumoniae (pnumokok) učestali je uzročnik pneumokokne bolesti (meningitis, pneumonija i bakterijemija/sepsa). Cijepljenje je učinkovito i štiti od teških oblika pneumokokne bolesti te je važno uvesti ga u program obavezne imunizacije, zaključili su.

– Imunizacija je najsloženiji oblik komunikacije u zdravstvu. Kada roditelji zaborave kako izgledaju bolesti koje su iskorijenjene vakcinama, tada imamo ozbiljan problem. Potrebno je raditi na razvijanju društvene svijesti, educirati roditelja o procesu proizvodnje cjepiva, sastava i značaja prevencije, kazala je prof. dr. sc. Aida Ramić Čatak.

Simpoziju su prisustvovali liječnici/ljekari pedijatri i specijalizanti pedijatrije, liječnici i specijalizanti obiteljske/porodične medicine, liječnici školske medicine, epidemiolozi, infektolozi, doktori medicine, medicinske sestre-tehničari s ciljem usvajanja novih i nadogradnje postojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji protiv pneumokokne bolesti.

Simpozij “Pneumokokna bolest i imunizacija protiv pneumokokne bolesti”je mjesto susreta i razmjene iskustava i znanja uglednih stručnjaka, pozitivne energije, odakle će nadamo se krenuti bitne promjene u društvu, osnaživanje kolektivne svijesti o važnosti imunizacije kao prevencije nastanka bolesti.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost