Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Stručna radionica iz Kardiopulmonalne reanimacije (KPR)

U sklopu Plana Cjeloživotne medicinske edukacije (CME) za 2023. godinu, a na inicijativu glavnog tehničara doc. dr. sc. Ademira Spahića i voditelja Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS-a prof. dr. sc. Lutve Sporiševića, te uz potporu predsjednika Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo prof. dr. Hadžana Konje i saradnika, 21.01.2023. u Edukativnoj sali OJ DZ Ilidža održana je prva stručna radionica iz Kardiopulmonalne reanimacije (KPR). 

Voditelji ove stručne radionice bili su certificirani instruktori iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS  Suad Bašić, HMT i Muamer Burek, HMT.

Stručna radionica obuhvatila je temeljna znanja i praktične vještine iz KPR-a (vještačko disanje, vanjska masaža srca, zahvati kod opstrukcije disajnih puteva, koma položaj, rad s defibrilatorom i dr.), a u realizaciji navedenoga korištene su edukacijske lutke za KPR  (dojenče, školsko dijete i odrasla osoba).

Ovoj stručnoj radionici prisusutvovao je 31 zdravstveni profesionalac iz JUDZKS-a (29 dipl. medicinskih sestara-tehničara/medicinskih sestara-tehničara i dva ljekara), a nakon uspješno položenog zadatka iz KPR-a svi polaznici su dobili certifikat, koji je izdala Komora medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo. Komora medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo ovu stručnu radionicu bodovala je sa 10 bodova.   

Planirano je da se svake subote nastavi s održavanjem ove stručne radionice kako bi svi prijavljeni zdravstveni profesionalci osvježili odnosno dopunili  temeljna znanja i praktične vještine iz KPR-a.

Ova stručna radionica dio je realizacije ostalih praktičnih vještina u okviru Plana CME-a koje će se realizirati tokom 2023.

Danijela Ovčina, stručni saradnik za standardizaciju zdravstvene njege JUDZKS, je uspješno koordinirala sve potrebne aktivnosti oko pripreme i same realizacije ove stručne radionice, koja je i koordinator stručne radionice iz KPR-a.

Veliku zahvalnost dugujemo predsjedniku Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo prof. dr. Hadžanu Konjo i njegovim saradnicima na uvažavanju značaja praktičnih vještina, njihovoj potpori i uspješno započetom korisnom projektu za naše zdravstvene profesionalce.  

Veliko hvala i HMT instruktoru Suadu Bašiću i kolegicama/kolegama koji će svojim dugogodišnjim radom, znanjem i održanim bezbrojnim edukacijama iz temeljnog i naprednog održavanja života omogućiti da polaznici stručne radionice iz KPR-a usvoje temeljna znanja i praktične vještine iz KPR-a.   

Centar za NNID