Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Svečana dodjela Uvjerenja o završenoj dodatnoj edukaciji iz porodične medicine-PAT

Dana 08.03.2024. godine, svečano je izvršena dodjela Uvjerenja o završenoj dodatnoj edukaciji iz porodične medicine-PAT, za generaciju 2022/2023.godine, kao prvu generaciju nakon devet godina pauze i ponovne uspostave Programa dodatne edukacije iz porodične medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Uvjerenja su dodijelili prof.dr. Zaim Jatić i mr.sci.Mediha Avdić kao predsjednici Komisije za ljekare i medicinske sestre/tehničare za završnu provjeru znanja .

Učesnici su bili vidno raspoloženi i sretni jer su uspješno okončali jednogodišnju edukaciju, koja im je pored novog znanja, vještina donijela i dodatna prijateljstva i lijepo druženje.

Među učesnicima edukacije, tri ljekara su u međuvremenu dobili i specijalizaciju iz porodične medicine, što je veliki benefit za njih jer dodatna edukacija nosi godinu dana manje specijalističkog staža u odnosu na druge kandidate koji ne posjeduju ovu dodatnu edukaciju.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću