Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

U JU DOM ZDRAVLJA KS OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 7. APRIL – “MOJE ZDRAVLJE, MOJE PRAVO”

Realizacijom strateških ciljeva poboljšava se zdravstveni sistem čija je osnovna odlika – Princip jednakosti

Svjetski dan zdravlja službeno se obilježava od 1950. godine. Ovogodišnji moto je “Moje zdravlje, moje pravo” i tiče se ravnopravnosti i jednakosti za sve pacijente. Ovo je danas naročito aktuelno zbog ratnih dešavanja u svijetu u kojem mnogi ljudi nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti, rekao je ministar zdravstva KS, mr.sci.med Enis Hasanović

Moje zdravlje, moje pravo”, moto je ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja koje se obilježava 7. aprila još od 1950. godine. Tim povodom JU Dom zdravlja KS bila je organizator Okruglog stola, a suorganizatori su Ministarstvo zdravstva KS i JU Zavod za javno zdravstvo KS.

  Uz predstavnike menadžmenta ustanove događaju su prisustvovali, ministar zdravstva Kantona Sarajevo, mr.sci.dr.med Enis Hasanović i dr.med Zlatan Hamza, v.d direktora JU Zavod za javno zdravstvo KS.

Moderatorica skupa Emira Tanović Mikulec, spec.socijalne medicine pozdravila je brojne goste prigodnim uvodnim govorom, te je izrazila veliko zadovoljstvo zbog činjenice da je događaj posjećen više od očekivanja.

Na početku Okruglog stola zvanicama se obratio ministar zdravstva Kantona Sarajevo, mr.sci.dr.med Enis Hasanović koji je tom prilikom posebno pozdravio predstavnike Udruženja pacijenata.

  • Drago mi je da ste prisutni danas sa nama, jer ovo je važan datum. Svjetski dan zdravlja službeno se obilježava od 1950. godine. Ovogodišnji moto je “Moje zdravlje, moje pravo” i tiče se ravnopravnosti i jednakosti za sve pacijente. Ovo je danas naročito aktuelno zbog ratnih dešavanja u svijetu u kojem mnogi ljudi nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti. Mi posvećeno razvijamo primarnu zdravstvenu zaštitu. Ovaj dan upravo je posvećen primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a pri tome ne zaboravljamo sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.

 Mi u Ministarstvu zdravstva KS  smo krenuli ka realizaciji strateških ciljeva. Revidiramo osnovna prava pacijenata, mada Kanton Sarajevo po tom pitanju ima najšira prava za korisnike zdravstvenih usluga.

Također, rješavamo ampularnu listu lijekova. Priorotet nam je i put za onkološke pacijente. Moramo ga olakšati na sve načine. Jedna uputnica je dovoljna za ovakve pacijente sa teškim dijagnozama. Ne smijemo opterećavati niti njih, niti zdravstveni sistem. U cilju rješavanja ovih i sličnih problema organizujemo stalne sastanke direktora i  predstavnika menadžmenta JU Dom zdravlja KS, KCUS-a i Opće bolnice “Abdulah Nakaš”, rekao je, između ostalog, ministar zdravstva mr.sci.dr.med Hasanović.

   Nakon ministra Hasanovića okupljenima se obratio v.d generalni direktor JU Dom zdravlja KS, mr.sci.med.prim.dr Milan Mioković koji je u ulozi domaćina pozdravio brojne goste.

  • Moto “Moje zdravlje, moje pravo” itekako je aktuelan u odnosu na dešavanja koja imamo u svijetu. U fokusu našeg interesovanja mora biti borba za pravičan zdravstveni sistem koji opet mora biti do kraja izgrađen na principu jednakosti. Zdravstveni sistem je potrebno prilagođavati današnjem vremenu. Drago mi je da ćemo danas vidjeti i čuti zanimljive prezentacije uvaženih kolega. Siguran sam da će one polučiti dobre  i željene rezultate, rekao je mr.sci.med.prim.dr Milan Mioković.

Prije radnog dijela Okruglog stola “Moje zdravlje, moje pravo”, gostima se obratio i dr.medicine Zlatan Hamza  v.d direktora JU Zavoda za javno zdravstvo KS.

  • Imao sam neki protokolarni govor, međutim ovoga puta ću ga preskočiti. U ime JU Zavod za javno zdravstvo KS mogu reći da je intersektoralna saradnja Vladinog i nevladinog sektora iznimno važna za ovu problematiku. Obzirom na prirodu posla našeg Zavoda zaključak je da svaki pojedinac treba da brine o svom zdravlju. To je preduslov dobre zdravstvene situacije. Ulaganje u preveniciju je najbolji put očuvanja zdravlja, zaključio je dr.medicine Hamza.

Nakon ovih obraćanja najavljen je radni dio Okruglog stola. Prvu prezentaciju pod naslovom “Pravo na zdravlje, razvoj i promociju zdravlja” u prepunoj sali JU Doma zdravlja Centar – Vrazova imala je prim.dr Seniha Čelik, spec.socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdrastvene zaštite u JU Zavod za javno zdravvstvo KS.  

   Nakon prim.dr Čelik, mr.med.sci.prim.dr Milan Mioković održao je prezentaciju “Pravo na zdravlje u zdravstvenoj zaštiti 65 +- primjer porodične medicine”.

Okrugli sto nastavljen je pod geslom “Moje zdravlje, moje pravo – primjeri aktivnosti nevladinog sektora.   Pod naslovima “Prevencija, rana dijagnoza i liječenje” – Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka predstavila se Jasna Vatreš, dok je u ime Organizacije Think Pink-Zajedno smo jedno predstavljanje imala Sanja Burlović – Mehičević.

Posljednju  prezentaciju radnog dijela Okruglog stola potpisuje Alma Mulaosmanović u ime Udruženja oboljelih od dijabetsesa tip 1.

Arman ŠARKIĆ, prof.soc