Upotreba duhana kod zdravstvenih radnika – 23. oktobar 2019.

Predavač:

  1. Dr. Sadija Lušija, dr. medicine

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Ilidža, sala za edukacije, 23.10.2019. u 13.30 h