Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Uprkos vremenskim nepogodama u Kantonu Sarajevo

Obezbijeđen besprijekoran rad JU Dom zdravlja KS

Menadžment JU Dom zdravlja KS poduzeo je sve neophodne korake u normalizaciji rada ustanove u prethodnih nekoliko dana koje su obilježile poplave u Kantonu Sarajevo uzrokovane obilnim padavinama.

U saradnji sa Tehničkom službom ustanove i ostalim rukovodnim strukturama otklonjeni su svi nedostaci koji su mogli narušiti pravilan rad JU Dom zdravlja KS u čijem je sastavu devet organizacionih jedinica sa 84 ambulante porodične medicine i velikom teritorijalnom rasprostranjenošću sistema.

U teškim uslovima koji su trenutno na snazi u Kantonu Sarajevo, rad svih profesionalaca JU Dom zdravlja KS koji dnevno pružaju desetine hiljada usluga u 30 000 kvadratnih metara odvija se besprijekorno.

Pravovremenim reakcijama, a uprkos čestom nestanku električne energije uzrokovanom vremenskim neprilikama, očuvan je i sistem hladnog lanca u kojem se po protokolu dobre imunološke prakse čuvaju vakcine namijenjene borbi protiv COVID-19, kao i ostale vakcine koje JU Dom zdravlja KS posjeduje u okviru primarne zdravstvene zaštite.

Press služba JUDZKS