Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Žvakaća guma ubrzava oporavak poslije carskog reza

Studija naučnika sa medicinskog fakulteta Ain Shams univerziteta u Egiptu pokazala je da žvakanje žvakaće gume može značajno ubrzati pokretanje crijeva kod porodilja nakon carskog reza i tako smanjiti boravak žena u bolnici, a posljedično i same finansijske troškove.

Studija je uključivala ukupno 200 trudnica koje su podvrgnute planiranoj sekciji pod općom anestezijom. Jednoj grupi žena (93) davana je žvakaća guma tokom 15 minuta svaka 2 sata nakon operacije, dok je drugoj grupi (107) pružena standardna terapija – oralni unos tečnosti nakon pojave vjetrova i standardna prehrana nakon pojave stolice.

Vremenski intervali za sve elemente istraživanja (pojava vjetrova, prisutnost stolice i otpuštanje iz bolnice) bili su značajno manji kod grupe porodilja kojima je davana žvakaća guma.

Sve pacijentice u toj grupi dobro su podnijele žvakanje žvakaće gume koje je započeto tokom prvog postoperativnog dana.

U slučaju rutinske primjene ove terapije, moguće je smanjivanje ukupnih zdravstvenih troškova koje sa sobom nosi produženi boravak porodilja u bolnici.

IZVOR: http://www.bjog.org/view/0/currentIssue.html, septembar 2009.