Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Žvakaća guma ubrzava oporavak poslije carskog reza

Studija naučnika sa medicinskog fakulteta Ain Shams univerziteta u Egiptu pokazala je da žvakanje žvakaće gume može značajno ubrzati pokretanje crijeva kod porodilja nakon carskog reza i tako smanjiti boravak žena u bolnici, a posljedično i same finansijske troškove.

Studija je uključivala ukupno 200 trudnica koje su podvrgnute planiranoj sekciji pod općom anestezijom. Jednoj grupi žena (93) davana je žvakaća guma tokom 15 minuta svaka 2 sata nakon operacije, dok je drugoj grupi (107) pružena standardna terapija – oralni unos tečnosti nakon pojave vjetrova i standardna prehrana nakon pojave stolice.

Vremenski intervali za sve elemente istraživanja (pojava vjetrova, prisutnost stolice i otpuštanje iz bolnice) bili su značajno manji kod grupe porodilja kojima je davana žvakaća guma.

Sve pacijentice u toj grupi dobro su podnijele žvakanje žvakaće gume koje je započeto tokom prvog postoperativnog dana.

U slučaju rutinske primjene ove terapije, moguće je smanjivanje ukupnih zdravstvenih troškova koje sa sobom nosi produženi boravak porodilja u bolnici.

IZVOR: http://www.bjog.org/view/0/currentIssue.html, septembar 2009.