Dogovoreno vanjsko ocjenjivanje 12 timova porodične medicine

Prof. dr. Mehmed Kulić, v.d. generalnog direktora JUDZKS, održao je 3. juna 2019. godine sastanak sa direktorom AKAZ-a doc. dr. Ahmedom Novom i pomoćnikom generalnog direktora za Organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, mr. sci. med. prim. dr Milanom Miokovićem.

Na sastanku je dogovorena vanjska ocjena za 12 timova porodične medicine koji su izgubili certifikacijski status. Vanjska ocjena će se održati u junu 2019. godine.

Tom prilikom razgovaralo se i o daljim aktivnostima koji se odnose na uspostavu i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u JU Dom zdravlja KS, te je jedan od zaključaka sastanka da je potrebna još tješnja saradnje između AKAZ-a i naše ustanove.

Sastanak je protekao u odličnoj atmosferi i postignut je visok nivo saglasnosti u svim bitnim pitanjima koji se odnose na ovu problematiku.

Press služba JUDZKS

Dipl.soc. Arman ŠARKIĆ