Day: July 10, 2020

Zbog neuslovnosti starog objekta, načelnik Općine Centar nudi novi prostor za ambulantu Šip

Generalni direktor JU Dom zdravlja KS Dr. Muhamed Ahmić susreo se na načelnikom Općine Centar Nedžadom Ajnadžćem na lokalitetu Šip.

Razlog susreta bio je dogovor u vezi nove lokacije ambulante porodične/obiteljske medicine Šip koja je zatvorena zbog loših uslova u starom objektu, podložnog čestim poplavama.

Generalni direktor Ahmić, direktorica OJ Doma zdravlja Centar-Vrazova dr. Amela Kečo i načelnik Ajnadžić tokom obilaska terena zaključili su da je stari objekat neuslovan i da nova ambulanta treba  biti otvorena u neposrednoj blizini u prizemlju novog objekta koji je u završnoj fazi gradnje.

Nova ambulanta porodične/obiteljske medicine Šip bite će urađena, kako je rečeno, po evropskim standardima.

Press služba JUDZKS

Otvorena ambulanta Rosulje

Ambulanta porodične medicine Rosulje veličine 330 kvadratnih metara svečano je otvorena  u petak, 10. jula 2020. godine u prisustvu zvaničnika Općine Vogošća predvođenih načelnikom Edinom Smajićem, te zdravstvenih profesionalaca OJ Dom zdravlja Vogošća i menadžmenta JU Dom zdravlja KS.

Ambulanta Rosulje izgrađena je po evropskim standardima, ima dva sprata i lift za invalide, a građanima ovog dijela Općine Vogošća pružat će usluge iz domena porodične/obiteljske medicine, te stomatologije i Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, uključujući usluge defektologa i logopeda, svakog radnog dana od 7.30 do 14.30 sati.

Press služba JUDZKS