Zbog neuslovnosti starog objekta, načelnik Općine Centar nudi novi prostor za ambulantu Šip

IMG-51356b324615d2cf6edf73a7ba66ba47-V
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Generalni direktor JU Dom zdravlja KS Dr. Muhamed Ahmić susreo se na načelnikom Općine Centar Nedžadom Ajnadžćem na lokalitetu Šip.

Razlog susreta bio je dogovor u vezi nove lokacije ambulante porodične/obiteljske medicine Šip koja je zatvorena zbog loših uslova u starom objektu, podložnog čestim poplavama.

Generalni direktor Ahmić, direktorica OJ Doma zdravlja Centar-Vrazova dr. Amela Kečo i načelnik Ajnadžić tokom obilaska terena zaključili su da je stari objekat neuslovan i da nova ambulanta treba  biti otvorena u neposrednoj blizini u prizemlju novog objekta koji je u završnoj fazi gradnje.

Nova ambulanta porodične/obiteljske medicine Šip bite će urađena, kako je rečeno, po evropskim standardima.

Press služba JUDZKS