Day: July 28, 2020

COVID ambulanta Centar-Vrazova od sutra počinje s radom

Zbog aktuelne situacije u vezi pandemije Korona virusa (COVID-19) od srijede, 29.07. 2020. godine počinje raditi COVID ambulanta u prizemlju objekta Dom zdravlja Centar-Vrazova od 7.30 do 20.00 sati.

Uz postojeće punktove za trijažu i testiranje, novootvorena COVID ambulanta pacijentima sumnjivim na Korona virus (COVID-19) sa područja općina Stari Grad i Centar, pružat će usluge iz domena porodične/obiteljske medicine, uz zdravstvene usluge pedijatrijskih timova, pneumoftiziologa (ATD dispanzer za plućne bolesti), te laboratorijske i RTG pretrage.

COVID ambulanta Centar- Vrazova i u vrijeme praznika, te subotom i nedjeljom radit će od 7.30 do 20.00 sati. 

Press služba JUDZKS

Obavještenje za pacijente područne ambulante Sedrenik

Obavještavamo pacijente koji pripadaju područnoj ambulanti Sedrenik da zbog bolesti ljekara Nasser dr. Montaser smo primorani pomenutu ambulantu zatvoriti zbog nedostatka kadra. Ambulanta Sedrenik će raditi jednom sedmično i to četvrtkom.

Direktor OJ Stari Grad

prim. dr. Amela Brčkalija, spec. dječije i preventivne stomatologije

Za

prim.dr. Melika Babić Zečević, spec. P/O medicine