Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Dr. Lutvo Sporišević prezentirao rad na Kongresu u Opatiji

U periodu od 31.3. do 2.4. 2017., doc. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar i mr. fizikalne terapije Dinko Remić, kao jedini predstavnici Kantona Sarajeva, prisustvovali su V Hrvatskom kongresu školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem „Djeca i mladi – izazov za budućnost“, održanom u Opatiji, Republika Hrvatska.

Doc.dr.sc. Lutvo Sporišević prezentira rad tokom Kongresa
Peti Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem okupio je cca 250 liječnika raznih specijalnosti, medicinskih sestara-tehničara i ostalih stručnjaka koji u svakodnevnom radu skrbe o djeci i mladima. Rad Kongresa bio je organiziran u vidu plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, poster prezentacija, okruglih stolova i rasprava u kontekstu viđenja i mogućih rješenja savremenih problema djece i mladih. Posebna pozornost posvećena je probirima (skrininzima) u školskom i adolescentnom razdoblju, hroničnim nezaraznim bolestima i poremećajima zdravlja djece i mladih, koji podrazumijevaju integraciju djece s teškoćama u školski sistem, profesionalnu orijentaciju te praćenje učenika s teškoćama. Slobodnim temama obuhvaćeno je područje mentalnog zdravlja mladih, područje reproduktivnog zdravlja mladih te područje imunizacije.

Prvi autor grupe autora (Lutvo Sporišević, Fuad Husić, Anes Jogunčić, Dinko Remić, Mahmut Lazgin i Adis Mulahasanović) prezentirao je rad pod naslovom „Uloga probira čimbenika kardiovaskularnog rizika u prevenciji prijevremenog kardiovaskularnog rizika u zdrave školske djece“. Usmena prezentacija našega rada imala je zavidne komentare moderatora sesije, rezultirala je zanimljivom raspravom, a predsjednica organizacijskog odbora izrazila je želju za stručnom i znanstvenom saradnjom u realizaciji budućih projekata i pozvanim predavanjima. Prezentirane teme i organizacija kongresa su doprinijeli da Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem dobije maksimalnu ocjenu. Održani kongres bio je izvanredna prilika transfera saznanja, usvajanja recentnih pristupa, prevencije i promocije zdravlja u školskoj i sveučilišnoj medicini. Uspostavljeni su novi profesionalni kontakti, a sve u cilju unapređenja svakodnevnog liječničkog rada i adekvatnije njege oboljeloj djeci.

CENTAR ZA NNID