Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Kreativnije osobe sklonije su varanju

Nova studija pokazala je da su kreativniji ljudi skoniji varanju u poređenju na osobe koje su manje kreativne, vjerovatno zbog toga što originalniji um povećava sposobnost osobe da racionalizira svoja djela.

Naučnici sa univerziteta Harvard University i Duke University proveli su pet eksperimenata da utvrde da li su kreativnije osobe spremnije varati u situacijama kada mogu opravdati svoje nepoštenje. Rezultati studije objavljeni su na internetu u časopisu Journal of Personality and Social Psychology.

“Veća kreativnost pomaže pojedincima da riješe teške zadatke iz različitih polja, međutim, kreativna krijesnica može podstaći pojedince da krenu neetičkim putevima tokom potrage za rješavanjem problema i zadataka,” istakla je vodeća autorica istraživanja Francesca Gino sa Harvard univerziteta.

Tokom istraživanja testirani su nivoi kreativnosti i inteligencije kod učesnika, te im je data mala količina novca zbog njihovog učešća. U svakom eksperimentu dati su im zadaci ili testovi u kojim bi mogli dobiti još više novca ako iskoriste prilike za varanje.

Prilike za varanje naučnici su namjerno postavili, ali učesnici eksperimenta to nisu znali.

Studija je otkrila da kreativniji ljudi češće varaju, te da ne postoji veza između inteligencije i nepoštenja. Naprimjer, inteligentniji, ali manje kreativni ljudi nisu se češće odlučivali da varaju.

“Nepoštenje i inovativnost su dvije teme o kojima se mnogo piše u novinama,” naveli su naučnici. “Ipak, do dan danas, veza između kreativnosti i nepoštenog ponašanja nije praktično prostudirana. Rezultati aktuelne studije ukazuju, ustvari, da su osobe koje su kreativnije ili rade u okruženju koje promovira kreativno razmišljanje na najvećem riziku kada se suoče sa etičkim dilemama.”

IZVOR: Journal of Personality and Social Psychology, novembar 2011., http://www.apa.org/pubs/journals/psp/index.aspx