Majčinska ljubav za dugotrajno zdravlje

Istraživanja su pokazala da je siromaštvo povezano sa većim rizikom od srčanih bolesti i drugih mentalnih i fizičkih oboljenja tokom cijelog života. Stručnjaci vjeruju da stres i neimaština koji prate niski društveno-ekonomski status uzrokuju pretjerano naprezanje imunog sistema čovjeka, aktivirajući gene i otpuštajući bjelančevine koji mogu uzrokovati upale u cijelom tijelu.

Upala je implicirana u mnogim oboljenjima, uključujući astmu, depresiju i kardiovaskularne bolesti.

Međutim, nova studija pokazala je da brižna majka može zaustaviti neke od ovih procesa koji vode ka upali.

Tokom studije, naučnici su analizirali ključne aspekte imunog sistema 53 osobe, starosne dobi od 25 do 40 godina, koje su rasle u siromašnim porodicama tokom prvih pet godina života. Učesnici su također pitani o njihovom odnosu sa majkama na osnovu standardnog sistema mjerenja pod nazivom Parent Bonding Inventory. Te informacije su također zatražene i od samih majki.
Naučnici su zatim izolirali periferne krvne mononukleusne ćelije (komponente imunog sistema) učesnika.

26 odraslih osoba koje su svoje majke opisale kao tople i brižne, imale su manju ekspresiju gena koji promovišu upalu u poređenju na osobe čije su majke emocionalno hladne.

Osobe čije su majke brižne također su lučile manje interleukina 6, bjelančevine koje je također povezana sa upalom.

Studija je objavljena 18. maja u časopisu Molecular Psychiatry.
Sheila Smith, šef odjela za rano djetinjstvo Državnog centra za siromašnu djecu pri univerzitetu Columbia University, rekla je da je studija potvrdila ono što su istraživanja razvoja djeteta ranije pokazala – da majčinska toplina može osigurati koristi tokom cijelog života.

Međutim, siromaštvo može otežati porodicama da zadovolje osnovne potrebe poput osiguravanja hrane i smještaja za svoje porodice, rekla je Smith. “Neki roditelji koji se suočavaju sa ekonomskim poteškoćama nisu u stanju pružiti emocionalnu toplinu djetetu u mjeri u kojoj mu je potrebna. To nam govori da trebamo sprovesti određene mjere da osiguramo da se roditelji mogu odnositi prema svojoj djeci sa toplinom.” Te mjere uključuju vršenje pregleda radi utvrđivanja eventualne depresije [roditelja], pružanje pomoći porodicama koje su u teškoj finansijskoj situaciji i realiziranje programa putem kojih drugi roditelji mogu dati svoju društvenu podršku.

Iako ova studija nije analizirala ulogu očeva, druge studije pokazale su da odgovornost ne treba ležati samo na majkama. Očevi, očusi i mačehe, rođaci i prijatelji mogu pružiti djeci toplinu i brigu koju ona trebaju, istakla je Smith.

PRILAGOĐENO SA: Healthday, 18.05.2010., www.healthday.com