Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Nastavak certifikacije timova porodične medicine u JUDZKS

U JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u toku je Projekat „Uvođenje standarda sigurnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Nakon uspješne ocjene 43 tima P/O medicine u proteklom periodu, 02. i 03.11.2015. godine pristupilo se vanjskoj ocjeni još 27 timova. Pripremljena je dokumentacija, oprema i prostor.

Sedam vanjskih ocjenjivača AKAZ-a je, na kolegijalnoj osnovi, izvršilo vanjsku ocjenu timova. Prema raspoloženju i utiscima sa završnog sastanka menadžmenta Ustanove, AKAZ-a, ocjenjivača i timova, očekujemo certifikate za svih 27 timova, koji su prošli vanjsku ocjenu.