Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održan Dan specijalizantskih projekata za generaciju 2016.

Dan specijalizantskih projekata održan je u srijedu, 1. juna 2016. godine u 18.00 sati u hotelu „Evropa“. Tim povodom specijalizantske projekte branili su  specijalizanti generacije 2016, Asmir Lepuzanović (DZ Cazin), Faruk Kalač (DZ Bužim), Zuhal Sandzackli Hodžić (DZ Bihać) i Emina Selmanović (DZ Visoko).

Projekat pod naslovom „Upoređivanje stanja porodične medicine u Turskoj i u BiH kroz rad i zadovoljstvo ljekara PM“ specijalizantice Zuhal Sandzackli Hodžić ocijenjen je najboljim za 2016. godinu.

Svečani skup prigodnim govorom pozdravio je i generalni direktor JU Dom zdravlja KS, mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić.

Organizatori Dana specijalizantskih projekata su Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH – Podružnica Sarajevo i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a ponosni partner Udruženja je farmaceutska kompanija Berlin – Chemie Menarini.

A.Ša.

Specijalizantski projekti:

  1. „Ispitivanje povezanosti rezultata skrining testova za demenciju sa sposobnošću pacijenta da nabroje svoje lijekove“, Asmir Lepuzanović – Dom zdravlja Cazin
  2. „Zadovoljstvo porodičnim životom“, Faruk Kalač – Dom zdravlja Bužim
  3. Upoređivanje stanja porodične medicine u Turskoj i u BiH kroz rad i zadovoljstvo ljekara PM”, Zuhal Sandzackli Hodžić – Dom zdravlja Bihać
  4. „Korelacija između reguliranosti A1c i hroničnih komplikacija dijabetes melitusa“, Emina Selmanović – Dom zdravlja Visoko