Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Radovi uposlenika JUDZKS na 1. Simpoziju sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem

Tokom 1. Simpozija sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem, koji je održan od 22.04. do 23.04.2017. godine u hotelu Hills u Sarajevu, BiH, u organizaciji Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH i Strukovnog odbora za sanitarno inžinjerstvo, uposlenici Higijensko-epidemiološke službe JUDZKS, Mediha Zulić, dipl.med.sestra i Adnan ŠŠorlija dipl.san.ing., aktivno su učestvovali sa prezentiranim radovima.

Mediha Zulić, dipl.med.sestra
Mediha Zulić, dipl.med.sestra, prezentirala je rad na temu “Značaj kontinuiranog održavanja temperature u hladnom lancu u cilju očuvanja imunološke vrijednosti vakcina i seruma”.

Adnan ŠŠorlija dipl.san.ing.
Adnan ŠŠorlija dipl.san.ing., održao je predavanje na temu “Principi i načela HACCP sistema”. Prezentacije uposlenika JUDZKS primljene su sa velikim interesovanjem kod učesnika Simpozija.

Simpozij je bio sa međunarodnim učešćem, te su učesnici imali priliku razmijeniti iskustva i sa kolegama iz susjednih zemalja.

PROGRAM SIMPOZIJA

CENTAR ZA NNID