Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Zaštita i samozaštita radnika u zdravstvu- Broj telefona za psihološku podršku

Zaštita i samozaštita radnika u zdravstvu

(zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici, nemedicinsko osoblje: radnice na održavanju higijene, vozači, tehničko osoblje i administrativno osoblje * u daljem tekstu-radnici u zdravstvu )

U situacijama velike krize, kada ozbiljan kritični događaj pogodi cijelu populaciju, kao u ovom slučaju, stvara se stanje visoke emocionalnosti koja se tiče pojedinca, zajednice i samih radnika u zdravstvu.

Sam kritični događaj također uzrokuje intenzivne emocionalne reakcije kod radnika u zdravstvu. One ponekad mogu ometati sposobnost funkcionisanja tokom izlaganja kriznoj situaciji a i kasnije, u obliku različitih individualnih reakcija.

Tokom kriznih situacija u procesu rada možete iskusiti neke od sljedećih emocionalnih reakcija:

 • Dezorijentaciju kada se nađete u kriznoj situaciji.
 • Stres zbog pretjeranih zahtjeva (zahtjevi odgovornih lica, pacijenata, potreba sa kojima se treba suočiti).
 • Strah, nervoza, osjećaj da ste sami i nezaštićeni.
 • Nemoć i osjećaj ograničenosti.
 • Frustracija i ljutnja zbog nepriznavanja i/ili neorganizacije.

Na kraju smjene i / ili na povratku kući možete doživjeti širok raspon emocija kao što su tuga, krivnja, ljutnja, strah, zbunjenost, anksioznost i osjećaj demotiviranosti. Ponekad, međutim, može se desiti da emocije potpuno izostanu, kao i poteškoće u opuštanju.

Postoje značajne pojedinačne razlike u izgledu, trajanju i intenzitetu tih reakcija. Budući da je proces elaboracije subjektivan, moguće je da se pojave neke od tih reakcija, ili nekoliko u isto vrijeme, u jednom danu ili tokom dužeg vremenskog perioda.

ŠTA MOGU RADNICI U ZDRAVSTVU  UČINITI ZA SEBE

 • Znajte  prepoznati emocionalne reakcije i poteškoće koje možete imati tokom i nakon procesa rada, kako biste što prije smanjili svoju razinu stresa.
 • Nemojte poricati svoje osjećaje, zapamtite da su normalna i da svako može imati emocionalne reakcije nakon i u toku procesa rada.
 • Znajte pratiti svoje fizičke i emocionalne reakcije.
 • Poštujte svoje vrijeme i oporavite se fizički i mentalno.
 • Zapamtite da niste sami, nego ste dio tima i organizacije.
 • Posmatrajte svoje emocionalno stanje, bez osuđivanja.
 • Razgovarajte o situacijama koje su uticale na vas tokom i poslije procesa rada. Razgovor pomaže puno u oslobađanju emocionalne napetosti.
 • Poštujte emocionalne reakcije drugih, čak i kada su potpuno različite i neshvatljive iz vaše perspektive.
 • Poštujte svoje kolege, i ako treba pružite jedni drugima podršku i utjehu u onom trenutku kada je potrebno. Ovaj postupak će znatno smiriti nivo stresa tokom i poslije  procesa rada.

ZAŠTITA SEBE OMOGUĆUJE VAM DA BOLJE ZAŠTITITE CIJELU POPULACIJU

Zaštitite svoju emocionalnu ravnotežu pristupom sistemu telefonske psihološke podrške na broj 062/518-066 za radnike u zdravstvu JUDZKS, koja će biti za vas dotupna 0-24 h svaki dan u sedmici.

Razgovor sa poslovnim psihologom u toku ovakvih kriznih situacija kao što je upravo COVID-19, može olakšati borbu radnika u zdravstvu u ovoj teškoj situciji jer raspolaže specifičnim informacijama o emocionalnim reakcijama, motivaciji i može pomoći ubrzati vrijeme riješavanja problema te sniziti nivo stresa u toku i poslije procesa rada. Ukoliko je radniku u zdravstvu ozbiljno narušeno psihološko stanje a reakcije potraju i ne primijeti se poboljšanje, poslovni psiholog će radnika u zdravstvu uputiti dežurnim timovima CMZ službe, koji će djelovati u skladu sa psihološkim stanjem uposlenika, i pomoći mu na najbolji mogući način.

U ovakvoj situaciji nemoguće je neosjećati bespomoćnost i nedostatak kontrole. U tom smislu ključno je zatražiti posebnu psihološku podršku tokom i nakon završetka procesa rada. Ukoliko se zbog svog trenutnog stanja osjećate neugodno, i ne želite da neko drugi bude upoznat ipak pozovite, jer možemo razgovarati i bez vašeg predstavljanja (anonimno).  

ZDRAVSTVENI KADAR TREBA DA SE OSJEĆA

“BITNO I ZAŠTIĆENO”

Stručni saradnik psihologije rada

Nermira Krečinić, Ma. menadžmenta

iz oblasti poslovne psihologije

Pročitajte i https://judzks.ba/psiholoski-aspekti-za-zdravstvene-radnike/.