Arhiva Novosti iz Ustanove 202

Laboratorijska služba OJ Centar – izdavanje nalaza

Obavještavamo građane koji žive na području Općine Centar da je došlo do izmjene termina za izdavanje nalaza laboratorijskih pretraga u Organizacionoj jedinici Centar. Od 17.08.2022. laboratorijski nalaz možete preuzeti u Službi za laboratorijsku dijagnostiku od 14:00 do 16:00 sati.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku OJ Centar

Majmunske boginje

Definicija-slucaja-za-Majmunske-boginje-2022

Izvor podataka:

  • Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  • Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
education, online learning, icon-5600987.jpg

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesece januar i februar 2022. – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja KS za period januar-februar 2022. objavljujemo spisak učesnika koji su bili prisutni na edukacijama.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spiskovi učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesece januar i februar 2022., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Domu zdravlja KS, možete preuzeti na linkovima ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Obavještenje o radnom vremenu punktova za testiranje pri OJ

U nastavku možete pogledati raspored rada punktova za testiranje koji se nalaze u organizacionim jedinicama JUDZKS, i to:

  • Punkt za testiranje OJ Hadžići: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 12.00h, vikendom u sklopu OJ Ilidža u prvoj smjeni ili Drive-in Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testirenje OJ Ilidža: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 20.00h, tokom vikenda od 7.30 do 14.30h, nakon toga pacijenti se mogu testirati na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Novi Grad: Od ponedjeljka do nedjelje, od 7.30 do 20.00h ili automobilom na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Novo Sarajevo: Od ponedjeljka do nedjelje, od 7.30 do 14.30h, nakon toga pacijenti se mogu testirati na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testirenje OJ Ilijaš: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 12.00h, vikendom u sklopu OJ Vogošća u prvoj smjeni ili Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Vogošća: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 20.00h,  tokom vikenda od 7.30 do 14.30h, nakon toga pacijenti se mogu testirati na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Stari Grad: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 14.30h, tokom vikenda u sklopu OJ Centar prva smjena ili na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Centar: Od ponedjeljka do nedjelje, od 7:30h do 14:30h i u sklopu Drive-in punkta Vrbanja do 17.30h.

JU Dom zdravlja KS

Obavještenje: Trijažni punktovi, COVID ambulante i drive-in punktovi prestaju sa radom

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo, na 173. vanrednoj sjednici održanoj 03.03.2022. godine donijela je zaključke, te shodno tome održano je stručno vijeće JUDZKS dana 09.03.2022. godine u kojem su se razmatrale odluke Vlade KS, te su donijeti sljedeći zaključci:

1. Ukidaju se trijažni punktovi (ulazna mjesta) ispred svih organizacionih jedinica već od četvrtka 10.03.2022. godine.

2. Ukidaju se sve COVID ambulante zaključno sa petkom 11.03.2022. godine.

3. Ukidaju se svi postojeći drive-in punktovi (Ilidža, Vogošća i Novi Grad) zaključno sa petkom 11.03.2022. godine, izuzev Drive-in Vrbanja sa novim radnim vremenom od 10:00-17:30h svih sedam dana u sedmici, počevši od ponedjeljka 14.03.2022. godine

Napomena: Drive-in Vrbanja će u danima ovog vikenda (12.03.-13.03.2022. godine raditi po starom sistemu rada od 7.30-20.00h).

JU Dom zdravlja KS

injection, vaccine, vaccination-5882594.jpg

Vakcinacija građanstva protiv COVID- 19 se premješta u službe porodične medicine

Zbog činjenice da je u posljednjem periodu evidentiran znatno manji broj dolazaka na vakcinalne punktove u JU Dom zdravlja KS, od ponedjeljka, 28. februara 2022. godine, vakcinacija građana Kantona Sarajevo protiv COVID-19 vršit će se u okviru službe porodične/obiteljske medicine u svih devet organizacionih jedinica koji su u sastavu naše Ustanove.

Vakcinacija će se obavljati dvosmjenski, radnim danima i vikendom u skladu sa radnim vremenom službi porodične/obiteljske medicine JU Dom zdravlja KS.

Press služba JUDZKS