Početna

OBAVJEŠTENJE: Zatvara se drive-in punkt Vrbanja od 02.12.2022.

Obavještavamo građane Kantona Sarajevo da se drive-in punkt Vrbanja od 02.12.2022. zatvara, te da će građani uslugu testiranja sa SARS-CoV-2 Antigen testovima moći ostvariti u Domu zdravlja kojem pripadaju.

U OJ Centar testiranje sa SARS-CoV-2 Antigen testovima će se obavlajti u prizemlju centralnog objekta od 8:00 do 13:30 sati i od 13:30 do 15:00 u kućnim posjetama za nepokretne pacijente.

JU Dom zdravlja KS

education, online learning, icon-5600987.jpg

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesece septembar i oktobar 2022. – spiskovi učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spiskove učesnika koji su bili prisutni na edukacijama u mjesecu septembru i oktorbru 2022. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spiskovi učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesece septembar i oktobar 2022., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Dom zdravlja KS, možete preuzeti na linkovima ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Obavještenje: Radno vrijeme JUDZKS za petak, 25. novembar – Dan državnosti BiH

Obavještavamo Vas da će JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zbog obilježavanja Dana državnosti BiH u petak, 25. novembra 2022. godine organizovati cjelodnevne dežure, od 7.30 do 20.30 sati na slijedećim lokalitetima:

 • Dom zdravlja Centar – Vrazova 11
 • Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1
 • Dom zdravlja Novo Sarajevo  – Bihaćka 2
 • Dom zdravlja Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića 2
 • Dom zdravlja Ilidža – Mustafe Pintola 1
 • Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart 14
 • Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52
 • Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6
 • Ambulanta porodične medicine Trnovo dežuraće za Opštinu Trnovo. Dežura na ovom lokalitetu trajaće od 8.00 do 16.00 sati.

prof. soc. Arman ŠARKIĆ, Press služba JUDZKS

Vakcinacija protiv gripe za sezonu 2022/2023

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 7.761 besplatnu dozu vakcina protiv gripe za sezonu 2022/2023 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinje u ponedjeljak, 7. novembra 2022. godine u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine (Stari Grad – 550 doza, Centar –1450 doza, Novo Sarajevo – 1350 doza, Novi Grad – 1500 doza, Ilidža – 1661 doza, Hadžići – 550 doza, Vogošća – 300 doza, Ilijaš – 300 doza i Trnovo – 100 doza).

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, trudnice, imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca), zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija. 

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

OJ Stari Grad

 • Centralni objekat – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati – Alajbegovićeva 1 (tel: 033 278 624),
 • lokalitet Hrid – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati) (tel: 574 180)
 • lokalitet Širokača – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 14 sati ponedjeljak, utorak i petak; od 13.30 do 20.00 srijeda i četvrtak) (tel: 033 410 805)
 • lokalitet Baščaršija –  (vrijeme vakcinisanja od 8 do 14 sati ponedjeljak, utorak i petak; od 13.30 do 20.00 srijeda i četvrtak – Jaroslava Černija) ( tel 033 237 324),
 • lokalitet Safvet – beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75  (vrijeme vakcinisanja od 8 do 14 sati ponedjeljak, utorak i petak; od 13.30 do 20.00 srijeda i četvrtak)  (tel: 033 536 580)
 • lokalitet Kovači – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 14 sati ponedjeljak, utorak i petak; od 13.30 do 20.00 srijeda i četvrtak) (tel: 033 536 333)
 • lokalitet Vratnik – (vrijeme vakcinisanja 8 do 19 sati) (tel: 033 531 663)
 • lokalitet Logavina – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 14 sati ponedjeljak, utorak i petak; od 13.30 do 20.00 srijeda i četvrtak) (tel: 033 239 130)

OJ Centar

 • Centralni objekat, II sprat porodična medicina (vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – Vrazova 11) (tel: 033 292 559)
 • lokalitet Jablanička – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati -Fehima efendije Čurčića 3)  (tel: 033 226 780),
 • lokalitet Čekaluša – ( vrijeme vakcinisanja – prva smjena od 8 do 14 sati, druga smjena od 14 do 20 sati) Čekaluša 41 (tel: 033 200 126),
 • lokalitet Mejtaš- ( vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 14 sati, druga smjena od 14 do 20 sati)- M.P.Sokolovića 13, ( 033 261 275),
 • lokalitet Podhrastovi – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – Bardakčije 26) (tel 033 260 780)
 • lokalitet Breka – ( vrijeme vakcinisanja – od 8 do 20 sati – Himze Polovine do 47) (tel: 033 261 285),
 • lokalitet Koševsko Brdo – ( vrijeme vakcinisanja – od 8 do 20 sati – Braće Begić 6 (tel: 033 566 890),
 • lokalitet Koševo 2 – ( vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 14 sati, druga smjena od 14 do 20 sati – Marcela Šnajdera 9a) (tel: 033 668 288),
 • lokalitet Cicin Han – (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 14 sati, druga smjena od 14 do 20 sati –  br. 130 (tel: 033 206 633),
 • lokalitet Ciglane –  (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 14 sati, druga smjena od 14 do 20 sati –  Husrefa Redžića 11) (tel: 033 213 961),
 • lokalitet Urijan Dedina-  (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 14 sati, druga smjena od 14 do 20 sati- Urijan Dedina 81) (tel: 033 666 459),
 • lokalitet Hrastovi-Mrkovići – (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 14 sati, druga smjena od 14 do 20 sati- Panjina Kula 78)
 • lokalitet Višnjik – –  (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 14 sati, druga smjena od 14 do 20 sati- Bolnička 8A) (tel: 033 201 855)
 • lokalitet Pionirska
 • lokalitet Šip – ( vrijeme vakcinisanja – od 8 do 20 sati)
 • lokalitet Pionirska (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 14 sati, druga smjena od 14 do 20 sati )

OJ Novo Sarajevo

 • Centralni objekt Omer Maslić – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – Bihaćka 22) (tel: 033 724 750; 724 780; 724 790)
 • lokalitet Grbavica 3 – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – Grbavička 131) (tel: 033 721 920),
 • Edukacioni centar – Grbavička do 4b (tel: 033 665 375)
 • Lokalitet Kovačići – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati) ( tel: 033 665 375)
 • lokalitet Trg heroja 2 – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati) (tel: 033 661 134),
 • lokalitet Velešići 1 – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – M.Ef. Pandže br.19) (tel: 033 814 566),
 • lokalitet Vraca – ( vakcinisanje u jednoj smjeni zavisno od radnog vremena po danima) ( tel: 033 665 375)
 • lokalitet Pofalići – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati –  Humska 67) (tel: 033 654 910),
 • lokalitet Kalesijska  – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati- Kalesijska 2) (tel: 033 651 995)

OJ Novi Grad

 • Centralni objekat – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – Bulevar Meše Selimovića br. 2) ( tel: 033 704 953),
 • Lokalitet Dobrinja II  – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati) (tel: 033 460 978)
 • Lokalitet Alipašin Most II – (vrijeme vakcinisanja – ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 8 do 14.30 sati; četvrtkom i petkom od 13.30 do 20 sati) (tel: 033 568 399)
 • lokalitet Rajlovac – ( vrijeme vakcinisanja– ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 8 do 14.30 sati; četvrtkom i petkom od 13.30 do 20 sati – Rajlovačka cesta do 55) (tel: 033 590 787),
 • lokalitet Aerodromsko naselje – (vrijeme vakcinisanja – od 8 do 20 sati) (tel: 455 447)
 • lokalitet Švrakino Selo – (vrijeme vakcinisanja – od 8 do 20 sati – Safeta Hadžića bb) (tel: 033 717 635),
 • lokalitet Sokolje – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – Numan Paše Čuprilića 17) (tel: 033 631 555),
 • lokalitet Alipašino Polje A faza – (vrijeme vakcinisanja – od 8 do 20 sati –  Trg međunarodnog prijateljstva 7) ( tel: 033 464 155),
 • lokalitet Bojnik – (vrijeme vakcinisanja– ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 8 do 14.30 sati; četvrtkom i petkom od 13.30 do 20 sati)  (tel: 033 516 315)
 • lokalitet Buća Potok – (vrijeme vakcinisanja – od 8 do 20 sati) (tel: 033 714 565)
 • lokalitet Briješće – (vrijeme vakcinisanja– ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 8 do 14.30 sati; četvrtkom i petkom od 13.30 do 20 sati)  ( tel: 033 672 110)

OJ Ilidža

 • Centralni objekt – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati – Dr. Mustafe Pintola 1) (033 773 604),
 • lokalitet Hrasnica I – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati – Šehitluci 6) (tel: 033 580 860),
 • lokalitet Stup II –  (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 13 sati, druga smjena od od 13.30 do 19 sati –  Dobrinjska 2) ( tel: 033 638 789)
 • lokalitet Otes – (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 13 sati, druga smjena od od 13.30 do 19 sati –  Fadila Hadžića do br.15) (tel: 033 638 788),
 • lokalitet Osik – (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 13 sati, druga smjena od od 13.30 do 19 sati – do broja 114) ( tel: 033 699 033),
 • lokalitet Rakovica – (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 13 sati, druga smjena od od 13.30 do 19 sati – Rakovička cesta 55) (tel: 033 404 645),
 • lokalitet Blažuj –  (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 13 sati, druga smjena od od 13.30 do 19 sati –  Vlakovo do 102A)  (tel: 033 692 283)
 • lokalitet Hrasnica II – (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 13 sati, druga smjena od od 13.30 do 19 sati –  Stari drum 48b) (tel: 033 429 725)
 • lokalitet Butmir –  (vrijeme vakcinisanja prva smjena od 8 do 13 sati, druga smjena od od 13.30 do 19 sati – Ilirska bb) (tel: 033 685 381)
 • lokalitet Sokolović Kolonija – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati –   Trg 22 aprila br 10)  (tel: 033 510 055)
 • lokalitet Stup I – (vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati  – Briješćanska br 24)  (tel: 033 429 725)

OJ Vogošća

 • Centralni objekt – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – Igmanska 52) (tel: 033 278 701),
 • Lokalitet Kobilja Glava – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati) (tel: 033 486 766)
 • lokalitet Hotonj – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – Donji Hotonj do br. 54) (tel: 033 481 131)
 • lokalitet Rosulje – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati – 24 juni 24) (tel: 033 431 391)
 • lokalitet Semizovac – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 20 sati ) (tel: 033 433 996)

OJ Ilijaš

 • Centralni objekt – ( vrijeme vakcinisanja od 8.30 do 19.30 – Bogumilska 6) (tel: 033 584 352),
 • lokalitet Srednje –  ( vrijeme vakcinisanja ponedjeljak, utorak i petak od 8.30 do 14.00; srijeda i četvrtak od 14 do 19.30 sati – Srednje bb) (tel: 033 489 038),
 • lokalitet Podlugovi –  ( vrijeme vakcinisanja od 8.30 do 19.30 –  Moševička 88) (tel: 033 402 083)

OJ Hadžići

 • Centralni objekt – ( vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati – Anđela Lažetića 2) (tel: 033 421 247),
 • lokalitet Pazarić – ( vrijeme vakcinisanja – prva smjena od 8 do 13 sati; druga smjena od 13 do 19 sati – Bjelašnička 31) (tel: 033 416 668 ),
 • lokalitet Tarčin – ( vrijeme vakcinisanja – prva smjena od 8 do 13 sati; druga smjena od 13 do 19 sati  –  Ulica 27 jul bb) (tel: 033 418 822),
 • lokalitet Binježevo  ( vrijeme vakcinisanja – prva smjena od 8 do 13 sati; druga smjena od 13 do 19 sati – Binježevo bb) ( tel: 033 519 009)

OJ Trnovo

 • Centralni objekat Trnovo – ( vrijeme vakcinisanja od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati – Trnovo bb) (tel: 033 439 047)
 • lokalitet Dejčići – (vrijeme vakcinisanja utorkom i petkom od 8 do 13 sati)   (tel: 033 438 003),
 • lokalitet Šabići –  ( vrijeme vakcinisanja četvrtkom od 8 do 14 sati) (033 488 112)

prof. soc. Arman ŠARKIĆ, Press služba JUDZKS

24. oktobar- Svjetski  dan borbe protiv dječije paralize

„ZAJEDNO ISKORIJENIMO DJEČIJU PARALIZU“

prof. dr. sc. Lutvo Sporišević

Ademira Pehlić, prof. 

Svake godine 24. oktobra obilježava se Svjetski dan borbe protiv dječije paralize čime se želi podići svijest o ovoj izuzetno opasnoj i potencijalno smrtonosnoj akutnoj zaraznoj bolesti, ukaže na ispunjenosti uvjeta za održavanje država „slobodnih od dječije paralize“ i  postizanja i održavanja visokih stopa procijepljenosti protiv dječije paralize.

Smatra se da je dječija paraliza (Heine-Medinova bolest) bila prisutna i u antičkoj egipatskoj civilizaciji. Dječija  paraliza (poliomijelitis) je akutna izuzetno opasna bolest uzrokovana poliovirusom koji može dovesti do invaliditeta i smrtnog ishoda. Obično se javlja kod djece mlađe od pet godina, iako su sve dobne skupne podložne ovoj ozbiljnoj bolesti u slučajevima neprimjerenog IPV/OPV vakcinalnog statusa.

Najveći broj osoba inficiranih sa poliovirusom nema klinički vidljivih simptoma. Simptome slične gripi ima cca 25% inficiranih osoba sa poliovirusom; upala mekih moždanica (meningitis) javlja se kod 1-5 od 100 inficiranih sa poliovirusom a mlohava (flakcidna) paraliza ili pareza ruku i nogu sreće se kod 1/200-2000 pacijenata inficiranih sa poliovirusom. Nepovratne paralize ruku i nogu dovode do trajne invalidnosti (nemogućnost kretanja, korištenje ruku) a 2-19 od 100 bolesnika sa paralizama uzrokovanih poliovirusom može umrijeti zbog zahvatanja disajne muskulature.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi da se kod djece koja se potpuno oporave od dječije paralize u odrasloj dobi mogu javiti novi mišićni bolovi, mišićna slabost ili paraliza (post-polio sindrom).              

Na mrežnoj stranici JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo https://judzks.ba/wp-content/uploads/2019/07/Vakcinacija_komplet_za_web_2019.pdf  zainteresirani čitatelji mogu pročitati najznačajnije karakteristike o dječijoj paralizi (poliomijelitis).

Svjetska zdravstvena organizacja (SZO),  Rotary International i Američki CDC 1988. godine pokreću Svjetsku inicijativu za iskorjenjivanje dječije paralize (engl. Global Polio Eradication Initiative) čiji je temeljni cilj da niti jedno dijete u svijetu ne oboli od dječije paralize, tj. da sve države u svijetu budu „slobodne od dječije paralize“. Navedena  incijativa tj.  promoviranje i praktično provođenje vakcinacije protiv dječije paralize imala je veliki značaj u svijetu, tj. omogućeno je:

 • cca za 99,9% smanjenje prijenosa divljeg soja poliovirusa širom svijeta;
 • značajan pad broja slučajeva dječije paralize (350 000 u 1988. godini a 6 slučajeva u 2021. godini);
 • prijenos divljeg soja poliovirusa prekinut je u 5 od 6 regija Svjetske zdravstvene organizacije.        

Značajno smanjen prijenos poliovirusa omogućio je da ljudi širom svijeta zdravije žive, te CDC napominje da:

 • 20 miliona ljudi širom svijeta kreće se, a bili bi paralizirani da nisu vakcinisani protiv dječije paralize;
 • 5 miliona ljudi su živi, a umrli bi da nisi imali primjeran OPV/IPV vakcinalni status;
 • bilioni djece živi u okruženju koje je „slobodno od dječije paralize“.     

Ne postoji specifičan lijek za liječenje dječije paralize ali postoji  efikasna vakcina/e koje sprječavaju nastanak dječije paralize – vakcina sa živim atenuiranim poliovirusom (OPV) i vakcina  sa mrtvim inaktiviranim poliovirusom (IPV) koja su visoko individualno zaštitne.

OPV vakcina je uglavnom omogućila eliminaciju divljeg soja poliovirusa a od 2008. godine u većini razvijenih zemalja korisit se IPV.  

Sistemskim procjepljivanjem faktički je divlji soj polioviruisa eliminiran, tj. Američka regija SZO eliminirala je dječiju paralizu 1994. godine a Europa je 2002. godine proglašena „slobodnom od dječije paralize“.  Faktički danas područje Afganistana i Pakistana predstavlja područje endemskog poliomijelitisa.    

U skladu sa Kalendarom obavezne imunizacije u FBiH je obavezna imunizacija protiv dječije paralize a primjeran vakcinalni status uključuje primovakcinaciju u 2., 4. i 6. djetetovom mjesecu života i docjepljivanje (revakcinacija) u 2. i 5. djetetovoj godini.      

 Aktivnosti  zdravstvenih profesionalaca usmjereni su na:

 • eliminaciju dječije paralize u Afganistanu i Pakistanu što će omogućiti  globalnu eradikaciju dječije paralize odnosno 100% smanjenje prijenosa divljeg soja poliovirusa; 
 • u svim državama potrebne je dostići i održavati  primjerene vakcinalne obuhvate protiv dječije paralize što će uz prethodno navedeno omogućiti sprječavanje pojave dječije paralize u svijetu;
 • evaluaciju i prijavljivanje svakog slučaja flakcidne (mlohave paralize) uključujući uzimanje epidemioloških podataka i virusološku dijagnostiku;             
 • provođenje preporučenih javnozdravstvenih mjera (aktivno praćenje i traženje oboljelih, virusološko dijagnosticiranje poliovirusa kod kontakata i eventualno dodatna  vakcinacija protiv dječije paralize) u slučaju unosa divljeg soja poliovirusa iz endemskih područja.

„Zajedno iskorijenimo dječiju paralizu“

Izvor:

CENTAR ZA NASTAVNU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST