Arhiva novosti iz Ustanove 2015

Potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji

U Sarajevu je 26.02.2020. godine potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kao najveće ustanove u BiH koja pruža Primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost (NNID) kao organizacione jedinice JUDZKS, i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao institucije koja implementira složene i specifične javnozdravstvene funkcije od interesa za Federaciju BiH, te aktivno sarađuje sa relevantnim sektorima i ustanovama u zemlji kao i brojnim međunarodnim organizacijama.

Ciljevi saradnje usmjereni su na prevenciju bolesti i promociju zdravlja stanovništva, rad na informisanju i edukaciji javnosti o temama od značaja za zdravstvo, obilježavanje dogovorenih međunarodno značajnih datuma, senzibiliranje javnosti o važnosti čuvanja kolektivnog imuniteta, zajednički rad na edukaciji zdravstvenih profesionalaca po principu kontinuirane profesionalne edukacije i dr. oblika edukacije na dogovorene teme, promociji važnosti prestanka i odvikavanja od pušenja, kao i prevenciji drugih bolesti ovisnosti.

Posjeta učenika Gimnazije Obala

U utorak, 07.04.2015. godine, povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, 12 učenika Gimnazije Obala posjetilo je OJ Dom zdravlja Centar.

Tom prilikom, učenici su obišli službe ovog Doma zdravlja i prisustvovali preventivnom predavanju o štetnosti pušenja.

Uspostavljena je saradnja između Gimnazije Obala i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te se u narednom periodu planira posjeta našeg tima Gimnaziji, a u svrhu edukacije učenika o aktuelnim zdravstvenim pitanjima.

Posjeta članova radne grupe WONCA Rural Practice Domu zdravlja Trnovo

U ponedjeljak, 13.04.2015. godine, 13 članova WONCA Working Party: Rural Practice (Radna grupa WONCA: zdravstvena zaštita u ruralnim područjima), u pratnji Tanje Pekez-Pavliško iz Organizacionog odbora Svjetskog kongresa porodičnih ljekara koji će se održati u Dubrovniku, posjetilo je naš Dom zdravlja u Trnovu, te su proveli 2 sata sa direktoricom Doma zdravlja Trnovo, dr. Razijom Ramusović, glavnim tehničarem Velidom Berilom, kao i ostalim zaposlenicima.

Posjeta je protekla zapaženo, a članovi ove grupe pokazali su veliko interesovanje i znatiželju za rad OJ Dom zdravlja Trnovo, postavljajući mnogobrojna pitanja.

Pregledali su prostor i upoznali su način rada u OJ DZ Trnovo, a posebno su se interesovali za kućne posjete, zbrinjavanje urgentnih slučajeva, zdravstvenu zaštitu djece i starijih osoba.

Direktorica Doma zdravlja Trnovo, dr. Razija Ramusović i dr. Amela Kečo su u ime generalne direktorice JUDZKS, prim.dr. Dženane Tanović, podijelili suvenire našim gostima i kratke pismene informacije o JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Nakon posjete, gosti iz WONCA-e su krenuli prema Foči gdje će ih ugostiti prof.dr. Maja Račić, a zatim će nastaviti put prema Dubrovniku.

Ukratko o WONCA Working Party on Rural Practice

Misija Grupe: Ljekari u ruralnim područjima koji, u partnerstvu sa grupama sličnih interesa, koračaju ka zdravlju za sve u ruralnim područjima.

Ciljevi Grupe:

– Olakšavanje komunikacije i umrežavanja ljekara opće prakse u ruralnim područjima širom svijeta, pojedinačno i putem organizacija i interesnih grupa u polju porodične medicine;

– Predstavljanje porodičnih ljekara iz ruralnih područja u okviru WONCA-e;

– Povezivanje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom putem WONCA-e;

– Bavljenje pitanjima od značaja za porodične ljekare u ruralnim područjima; i dr.

Centar za NNID JUDZKS

Održan prvi memorijalni turnir u malom nogometu “Dr. Safet Omerspahić-Sajo”

Prvi memorijalni turnir u malom fudbalu uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je održan 01. i 02. marta 2015. godine u dvorani Kulturno-sportskog centra Vogošća. Posebno je bitno spomenuti da je ovo bio prvi memorijalni turnir koji je organizovan u sjećanje na prerano preminulog doktora Safeta Saju Omerspahića, uglednog člana našeg kolektiva, te će prerasti u tradiciju.

Turnir je uspješno organizovan zahvaljujući nesebičnoj podršci načelnika Općine Vogošća, menadžemnta JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i nekoliko uglednih privrednih subjekata. Na turniru su učešće uzele ekipe svih organizacionih jedinica. Turnir je protekao u fer i korektnoj igri, sa naglaskom na druženje članova kolektiva.

Otvoren Sajam za djecu i porodicu “Naši putokazi”

JU Dom zdravlja KS uspješno se predstavila sa informativnim štandom i štandom za animaciju  u okviru Sajma za dijete i porodicu „Naši putokazi“koji je zvanično otvoren u ponedjeljak, 5. oktobra 2015. godine u Domu mladih.

Informativni štand JU Dom zdravlja KS posjetilili su brojni građani Sarajeva.

Predstavnici naše ustanove posjetiteljima su odgovarali na pitanja u vezi organizacije i rada sistema, a svi prisutni su se mogli upoznati i sa vrstama usluga koje pružaju stručnjaci u JU Dom zdravlja KS. Naročito zapažen bio je i štand animacije na kojem su medicinske sestre najmlađoj populaciji približile usluge JU Dom zdravlja KS kroz svojevrsni igrokaz, a komunikaciju sa djecom prilagodile su koristeći balone pri čemu su pokazale i zavidnu tehniku crtanja.

Sajam za dijete i porodicu „Naši putokazi“ otvoren je uz prigodan kulturno-umjetnički program kojeg su uz brojne posjetitelje pratili i zvaničnici Kantona Sarajevo predvođeni premijerom Elmedinom Konakovićem.

U sklopu Dječije nedjelje JU Dom zdravlja KS održat će u srijedu, 7. oktobra 2015. godine i Dan otvorenih vrata od 13.00 do 15.00 sati u domovima zdravlja Centar – Vrazova, Novo Sarajevo (ambulanta porodične medicine Grbavica) i  Ilidža.

Tom prilikom stručno osoblje naše ustanove ugostiti će učenike osnovnih škola koji će prisustvovati predavanjima ljekara, nakon čega slijedi i obilazak službi koje se bave zdravstvenom zaštitom djece i omladine.

A.ŠARKIĆ

Predavanja za školarce u JUDZKS u sklopu Dječije nedjelje

U sklopu Dječije nedjelje, koja se održava u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica izbjeglice KS i KJU “Porodično savjetovalište, u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održan je i Dan otvorenih vrata, 07.10.2015. godine u periodu od 13 do 15 sati, na tri lokaliteta –DZ Centar-Vrazova, DZ Novo Sarajevo, Ambulanta Grbavica I i DZ Ilidža.

Navedeni lokaliteti su tog dana ugostili učenike osnovnih škola, I, V i IX razreda, za koje su bila pripremljena prigodna predavanja ljekara, te obilazak službi DZ koji se bave zdravstvenom zaštitom djece i omladine.

MjestoVrijemeTemaPredavač/AnimatorPosjetioci
DZ Centar

Sala Edukacionog  centra porodične medicine

13:00-13:40„Životne navike i prijevremeni KV rizik kod djece“Doc.dr sc. Lutvo Sporišević, specijalista pedijatar5 razred

Katolički školski centar

DZ Centar

Sala Edukacionog  centra porodične medicine

13:30-14:10„Prevencija narkomanije“ Dr Tahani Ramović,

doktor medicine

9 razred

Katolički školski centar

DZ Centar

Sala Edukacionog  centra porodične medicine

14:00-14:40„Čist zub-zdrav zub“Dr Nudžejma Čengić,

specijalista dječije i preventivne stomatologije

1 razred

OŠ „Isak Samokovlija“

DZ Novo Sarajevo

Ambulanta Grbavica

13:00-14:00

14:00-15:00

Ambulanta „Grbavica“Prim dr Aida Hasibović, specijalista pedodont

Dr Maja Ilić

1 razred OŠ“Kovačići“

(dva odjeljenja)

DZ Ilidža

Sala edukacionog centra

13:30-14:00„Oralna higijena“Dr Elmedina Ešpek, specijalista pedodont1 razred

OŠ“Prva osnovna škola Ilidža“

DZ Ilidža

Sala edukacionog centra

14:00- 14:30„Ishrana školske djece, poremećaji ishrane i posljedice po zdravlje“Prim mr sci. med dr Jasminka Smlatić-Muhadžić,

specijalista pedijatar

5 razred

OŠ “Prva osnovna škola Ilidža“

DZ Ilidža

Sala edukacionog centra

14:30-15:00„Prevencija deformiteta kičme kod djece“Prim mr sci med dr Džana Šačić, specijalista fizijatar9 razred

OŠ“Prva osnovna škola Ilidža“

DZ IlidžaOBILAZAK  CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE (učenici 9 razreda)

Potpisan Ugovor za nadziđivanje Doma zdravlja Ilijaš

Općina Ilijaš, Ministarstvo zdravstva KS i JU Dom zdravlja KS u srijedu 23. septembra 2015. godine potpisali su Ugovor o zajedničkoj gradnji u okviru kojeg će se izvršiti naziđivanje Doma zdravlja Ilijaš. Ovim značajnim projektom,  kako za našu ustanovu, tako i za lokalnu zajednicu, OJ Dom zdravlja Ilijaš dobit će novih 500 kvadratnih metara prostora koji će biti urađen po evropskom standardu, a u kojem će biti smješteni Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, te Centar za mentalno zdravlje.

Ugovor su svečano potpisali partneri projekta, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, ministrica zdravstva KS, dr. Emira Mikulec – Tanović i prim.dr Milan Mioković, generalni direktor JU Dom zdravlja KS.

Nadziđivanju Doma zdravlja Ilijaš prethodila je saglasnost Upravnog odbora JU Dom zdravlja KS i Skupštine Kantona Sarajevo. Općina Ilijaš je pripremila kompletnu projektnu dokumentaciju, a ministarstvo zdravstva KS je obezbijedilo dodatna finansijska sredstva u dvije godine, tačnije 300.000 KM za 2015., te još 200.000 KM za 2016. godinu.

A.Ša.

Posjeta EURACT-a JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Predstavnici Vijeća EURACT posjetili su u četvrtak, 8. oktobra 2015. godine JU Dom zdravlja KS. U ulozi domaćina dočekali su ih prim.dr Milan Mioković, generalni direktor JU Dom zdravlja KS i doc.dr Zaim Jatić šef službe porodične medicine u našoj ustanovi.

U srdačnom susretu generalni direktor, prim.dr Mioković upoznao je osmočlanu delegaciju sa organogramom naše ustanove kao i sa brojčanim stanjem kadra. Razgovaralo se i o provođenju reformi zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite, kao i o načinima finansiranja JU Dom zdravlja. Gosti iz EURACTA-a bili su oduševljeni i širinom naučne baze naše ustanove.

Nakon sastanka sa generalnim direktorom Ustanove, gosti su obišli ordinacije porodičnog ljekara u Domu zdravlja Centar, družili se i razmijenili svoja iskustva za ljekarima u Službi OPZZ/porodične medicine.

Dr. Francesco Carelli (Italija) i dr. Esra Saatci (Turska) održali su predavanja specijalizantima porodične medicine na teme “Ethics in Research” i “Teaching FM in Turkey” tokom redovnog specijalizantskog akademskog poludana.

EURACT je dio mreže organizacije WONCA Europe (Evropsko udruženje porodičnih ljekara) i okuplja nastavnike porodične medicine. Cilj EURACT-a je da podstiče i održava visoke standarde zaštite u evropskoj porodičnoj/opštoj medicini putem promocije porodične medicine kao discipline učenja i poučavanja. EURACT se bavi organizacijom, provođenjem i kvalitetom dodiplomske nastave, specijalizacije i kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti porodične medicine.

Organizator susreta je Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH u saradnji sa Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

A.Ša.

Susret sa premijerom Kantona Sarajevo

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar finansija Jasmin Halebić i predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS predvođeni v.d. direktoricom Safetom Borovac posjetili su u petak, 14. jula 2015. godine JU Dom zdravlja KS.

Tom prilikom ugostio ih je menadžment naše ustanove na čijem je čelu generalni direktor, prim.dr Milan Mioković. Povod sastanka bili su aktuleni problemi u JU Dom zdravlja KS, te pronalazak najoptimalnijih rješenja za njihovo otklanjanje.

Nakon trosatnog, konstruktivnog razgovora premijer Konaković zaključio je da je susret sa menadžmentom bio koristan jer je dijagnosticirano pravo stanje u ustanovi, te da će se primjenom adekvatne metodologije, tačnije mjerama racionalizacije, svi problemi u narednom periodu postepeno rješavati, na zadovoljstvo, kako pacijenata, tako i zdravstvenih profesionalaca.

Delegacija Fridrishafena za izgradnju lifta u Domu zdravlja Novo Sarajevo

Delegacija njemačkog grada Fridrishafena u čijem je sastavu 18 članova u srijedu, 30.09. 2015. godine posjetila je Dom zdravlja Novo Sarajevo. Tom prilikom u ulozi domaćina  dočekali su ih predstavnici menadžmenta JU Dom zdravlja KS predvođeni generalnim direktorom, prim.dr Milanom Miokovićem.

U srdačnom susretu još jednom su podcrtane posebne dugogodišnje veze između naše ustanove i njemačkog grada, a razgovarano je i o projektu izgradnje lifta u Domu zdravlja Novo Sarajevo koji bi umnogome poboljšao kvalitet zdravstvene usluge. Predstavnici grada Fridrishafena izrazili su želju da u narednom periodu sa finansijskim sredstvima pomognu realizaciji ovog projekta.

Podsjećanja radi, prijateljstvo između grada Fridrishafena i Doma zdravlja Novo Sarajevo traje već dugi niz godina. Ono je obilježeno značajnim donacijama ovog njemačkog grada, a u znak zahvalnosti JU Dom zdravlja Kanton Sarajevo je postavila i promovisala „Česmu prijateljstva“ , te „Zid posvete gradu Fridrishafenu“  koji se nalazi u Domu zdravlja Novo Sarajevo.

U okviru srdačnog susreta menadžment JU Dom zdravlja KS i njemačka delegacija razmjenili su i prigodne poklone sa željom da se prijateljstvo nastavi i u narednoj godini.

A.Ša.

Nastavak certifikacije timova porodične medicine u JUDZKS

U JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u toku je Projekat „Uvođenje standarda sigurnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Nakon uspješne ocjene 43 tima P/O medicine u proteklom periodu, 02. i 03.11.2015. godine pristupilo se vanjskoj ocjeni još 27 timova. Pripremljena je dokumentacija, oprema i prostor.

Sedam vanjskih ocjenjivača AKAZ-a je, na kolegijalnoj osnovi, izvršilo vanjsku ocjenu timova. Prema raspoloženju i utiscima sa završnog sastanka menadžmenta Ustanove, AKAZ-a, ocjenjivača i timova, očekujemo certifikate za svih 27 timova, koji su prošli vanjsku ocjenu.

Općina Ilidža izdvojila 100.000 KM za poboljšanje zdravstvene usluge

Općina Ilidža i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u srijedu, 11. novembra 2015. godine potpisali su Sporazum o namjenskom korištenju sredstava u iznosu od 100.000 KM. Sporazum su  u prostorijama Općine Ilidža potpisali općinski načelnik prof. dr. Senaid Memić i direktor Doma zdravlja Kantona Sarajevo prim. Dr Milan Mioković.

Spomenuti iznos biće usmjeren na kupovinu mobilijara za Pneumoftiziološki dispanzer u  OJ Ilidža, te kupovinu stomatoloških stolica i motornog vozila za potrebe Hiigijensko-epidemiološke službe koja egzistira u okviru istoimenog Doma zdravlja.

– Sporazum je još jedna potvrda dobre saradnje Općine Ilidža i Doma zdravlja KS, jer Općina godinama prati naše potrebe. Sa ovim sredstvima našem Domu zdravlja na Ilidži omogućena je adekvatnija i bolja zdravstvena usluga, istakao je prim.dr Milan Mioković.

Načelnik Općine Ildža Senaid Memić rekao je da kontinuirano vode računa o zdravstvu na Ilidži i finansijski ga podržavaju kako bi pružanje zdravstvenih usluga stanovnicima ovog dijela grada bilo što bolje.

A.Ša.